COL·LABORACIONS
Des dels seus inicis, Archivel Farma du a terme una política clara de col·laboració amb centres de referència. És en aquest sentit que desenvolupa projectes amb col·laboració amb:

www.germanstrias.org

cresa.es

ucm.esArchivel Farma ha rebut finançament dels organismes que es relacionen a continuació:

CDTI

ENISA

Genoma Espaņa